ekspertise • passion • tilgængelighed

ekspertise passion tilgængelighed

om

^

ekspertise

Højt fagligt niveau og grundighed er vores varemærke. Vi gør dagligt vores ypperste, for at leve op til de krav, vores klienter og vi selv stiller til os.

Vi har en særlig ekspertise inden for de arbejdsområder vi beskæftiger os med, hvorfor du som klient altid vil være sikret den mest optimale håndtering af din sag.

^

passion

Vi brænder for det vi laver, hvorfor det falder os naturligt at engagere og dedikere os fuldt ud i de sager, vi vælger at påtage os.

Vi møder altid vores klienter i øjenhøjde, og vi prioriterer ALLE vores sager højt. Vi bestræber os på dagligt at leve op til den tillid, som vores klienter skænker os, ved at lade os varetage deres sager. 

^

tilgængelighed

Tilgængelighed er et must, for at kunne yde den service overfor vores klienter, som de fortjener, og efter vores opfattelse har krav på. 

Vi er tilgængelige, når vores klienter har brug for det. Begrebet ”sædvanlig arbejdstid” findes ikke i vores verden, hvorfor du altid kan ringe til os, når behovet for advokatbistand måtte opstå.

 

 

Undertegnede og mit hold af dedikerede og engagerede medarbejdere fører alt fra små til nogle af landets største og mest profilerede sager indenfor vores felt.

 

Vi har valgt få arbejdsområder som speciale – til gengæld mener vores klienter, at vi er blandt landets bedste til det vi laver.

 

Nima Nabipour
Advokat (H)

Undertegnede og mit hold af dedikerede og engagerede medarbejdere fører alt fra små til nogle af landets største og mest profilerede sager indenfor vores felt.

 

Vi har valgt få arbejdsområder som speciale – til gengæld mener vores klienter, at vi er blandt landets bedste til det vi laver.

Nima Nabipour
Advokat (L)

specialer

^

strafferet

Et af vores væsentligste arbejdsområder er at føre straffesager som forsvarere.

Vi har mange års erfaring heri, og vores resultater taler deres eget sprog.

Vi repræsenterer dig uanset hvor i landet du måtte befinde dig, og vi er aldrig længere væk end et opkald eller en SMS – døgnet rundt!

Kontakt os, straks politiet retter henvendelse til dig, og benyt dig af din ret til ikke at udtale dig, indtil politiet efterkommer dit ønske om at lade dig tale med din forsvarer.

^

familiemæssige forhold

Vi bistår dig hvad enten det måtte vedrøre sager om forældremyndighed, samvær, bopæl, eller der skulle være behov for udarbejdelse af ægtepagter, testamenter, låneaftaler samt øvrige dokumenter for at sikre familien optimalt.

Vi bistår ligeledes når arven skal fordeles, og boet efter en nærtstående  opgøres.Vi står ved familiens side hele vejen igennem den svære tid, og sikrer, at forløbet bliver så gnidningsfrit som muligt. 

Kontakt os, for en uforpligtende og gratis drøftelse af din eller din families behov. 

^

børnesager

Med indsigt og erfaring i kommunernes sagsbehandling indenfor børneområdet, er vi det rette valg i forbindelse med tvangsfjernelse, bortadoption, hjemgivelse mv.

Vi undersøger nøje, om kommunerne har overholdt lovgivningen, og vil gøre hvad der er nødvendigt, for at hjælpe dig med at opnå det bedst mulige resultat.

Advokatbistanden er gratis, når du og dit barn er involveret i en sag om tvangsfjernelse. Både du som forælder og dit barn, der er fyldt 12 år, har ret til gratis advokathjælp.

^

udlændingeret

Vi rådgiver dig indenfor alle aspekter af dette komplicerede og regeltunge retsområde. 

Vores bistand omfatter bl.a. sager omhandlende asyl, familiesammenføring, opholdstilladelse samt arbejdstilladelse.

Vi kender til udlændingerettens kringlede vej igennem systemet og bistår dig og din familie under hele sagens forløb – også hvis sagen skulle ende hos domstolene eller Flygtningenævnet.

Når din sag behandles ved Flygtningenævnet, har du ret til gratis advokatbistand. 

udvalgte sager

profiler

kontakt

Kontakt os, såfremt du ønsker at høre nærmere om mulighederne for repræsentation i din sag af en af vores advokater. 

vores domicil

Rolighedsvej 11, 1. sal
DK – 1958 Frederiksberg C
Telefon: 61 33 00 43